Din kontrollansvarig

DIN KONTROLLANSVARIG

 

Som kontrollansvarig (KA) hjälper vi dig genom hela byggprocessen och ser till att ditt projekt utförs så smidigt som möjligt enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vi har K-behörighet och är registrerad hos Boverket.

 

Här kommer 3 saker som kan vara bra att känna till:

 

Vad gör vi som KA?

Vi upprättar kontrollplanen som kommunen kräver när du har fått bygglov. I uppdraget ingår även granskning av ritningar, närvarande på tekniskt samråd med kommunen, införande av startbesked, kontroll av utförande, insamling och granskning av egenkontroller samt ansökan om slutbesked.

 

Varför behöver jag anlita en KA?

Om en åtgärd kräver bygglov eller bygganmälan måste du enligt lag anlita en KA. Detta för att säkerställa att åtgärderna utförs enligt Plan- och bygglagen.

 

När i byggprocessen ska jag ta in min KA?

Det är klokt att ta in din KA så tidigt som möjligt för att du ska få den hjälp och det råd du behöver. Men din KA måste var utsedd innan dina bygglovhandlingar eller din bygganmälan lämnas in till byggnadsnämnden.

 

 

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor.

HENDEFELT & CO AB

 

BOX 3346

103 67 STOCKHOLM

556857-2746