Tips & Råd

TIPS & RÅD


Du måste ansöka om bygglov när du ska:


1 Bygga nytt Bygglov krävs när du ska uppföra en ny byggnad. Man får dock uppföra en komplementbyggnad som t ex ett förråd utan bygglov, under vissa förutsättningar. Attefallshus är generellt sett bygglovsbefriade men du måste ändå göra en bygganmälan och få ett startbesked.


2 Bygga till Ska du göra väsentliga ändringar måste du ansöka om bygglov. Med "väsentliga ändringar" menas även att bygga en balkong eller gräva ut en källare.


3 Ändra användning Vill du göra ditt garage till ett extra sovrum eller kontor? Då krävs bygglov.


4 Uppföra murar eller staket Inom många kommuner får man uppföra låga murar eller låga, genomsiktliga staket utan bygglov. Reglerna varierar så det är alltid viktigt att kolla upp vad som gäller innan man börjar bygga.


5 Flytta väggar inomhus I detta fall krävs bygglov bara när det medför ändringar i bärande konstruktioner.Inom områden där det finns en detaljplan måste man även söka bygglov för att:


6 Ändra byggnadens yttre Att byta taktäknings- eller fasadmaterial är bygglovspliktigt. Om byggnaden ligger innom ett Q-märkt område eller är på annat sätt skyddad genom detaljplanen är byte av fasadfärg bygglovspliktig.


7   Anordna Ska båten eller husvagnen t ex stå uppställd längre än 5 veckor inom ett planlagt område måste man söka om bygglov. Man får dock sätta upp en flaggstång utan bygglov.